start
|
mapa
|
szukaj
  Aktualności
Książki naszego dzieciństwa
Wystawa WaKou... co? wernisaż 24 marca 2016, godz. 17:00
Najpiękniejsza Marzanna 2016 roku - GŁOSOWANIE
Warsztaty wykonywania ozdób wielkanocnych
Wesołego Alleluja! Świąteczne kartki pocztowe ze zbiorów Muzeum Zabawek i Zabawy
   Strona główna Działo się w muzeum... Imprezy Od grzechotki do klocków lego
Od grzechotki do klocków lego
Program konferencji PDF Drukuj Email
30.06.2009.

konferencja2
OD GRZECHOTKI DO KLOCKÓW LEGO
- DAWNE I WSPÓŁCZESNE ZABAWKI DZIECIĘCE
Kielce 7-8.12.2009
Muzeum Zabawek i Zabawy
pl. Wolności 2

1. dzień konferencji, poniedziałek 7.12.2009

10.00 Powitanie uczestników i rozpoczęcie obrad
10.15 Obrady plenarne (referat 20 min.)
10.20-10.40 Adam Winiarz (Wszechnica Świętokrzyska), Świat zabawek i zabaw dzieci polskich w okresie niewoli narodowej (1795-1918)
10.40-11.00 Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet Gdański), Rola zabawy i zabawki dziecięcej w polskich koncepcjach wychowania przedszkolnego z przełomu XIX i XX wieku
11.00-11.20 Ryszard Kantor (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Zabawa i zabawka w antropologicznej koncepcji człowieka

Czytaj całość…
 
Od grzechotki do klocków lego PDF Drukuj Email
30.06.2009.

anulka
Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach
Zakład Historii Wychowania Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zakład Pedeutologii i Historii Wychowania Instytutu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
Centrum Zabaw i Zabawek - Towarzystwo Rozwoju Zabawkarstwa w Kielcach  
zapraszają na konferencję
 
OD GRZECHOTKI DO KLOCKÓW LEGO - DAWNE I WSPÓŁCZESNE ZABAWKI DZIECIĘCE

Kielce 7-8.12.2009, Sala konferencyjna Muzeum Zabawek i Zabawy, pl. Wolności 2

Czytaj całość…
 
Pliki do pobrania PDF Drukuj Email
24.07.2009.
pdf program_konferencji  pdf invitation   pdf conferenceprogramme  
       
 
From a rattle to Lego blocks PDF Drukuj Email
23.07.2009.

anulka
Museum of Toys and Play in Kielce
Faculty of Educational Studies of Adam Mickiewicz University in Poznań, Department of History of Education
Institute of Pedagogy and Psychology of the Jan Kochanowski University of Humanities and Science in Kielce, Department of Pedeutology and History of Education
Centre of Plays and Toys - Society for the Development of Toy Making in Kielce 
invite to the CONFERENCE FROM A RATTLE TO LEGO BLOCKS  - OLD AND MODERN CHILDREN'S TOYS, Kielce 7-8.12.2009, Museum of Toys and Play,  conference room, pl. Wolności 2 (2 Freedom Sq)

Czytaj całość…
 
Komunikat nr 2 PDF Drukuj Email
23.07.2009.

konferencja1
Szanowni Państwo,
dziękujemy za zgłoszenia na naszą konferencję. Zaproponowany przez nas temat spotkał się ze sporym zainteresowaniem, napłynęło ponad 40 zgłoszeń.  Jak widać z programu, którego roboczą jeszcze wersję załączyłyśmy do komunikatu,  spotkamy się w gronie osób z różnych ośrodków - mamy przedstawicieli zarówno środowisk akademickich, jak i pracowników muzeów z różnych części Polski, różnych specjalności - archeologów, etnologów, pedagogów, historyków. Łączy nas zainteresowanie zabawkami, którymi bawiły się dzieci dawniej i bawią się dzisiaj na podwórkach, placach zabaw, w domach i przedszkolach.

Czytaj całość…
 
Conference programme PDF Drukuj Email
23.07.2009.

konferencja2
CONFERENCE
FROM A RATTLE TO LEGO BLOCKS - OLD AND MODERN CHILDREN'S TOYS
CONFERENCE PROGRAMME
Monday 7.12.2009
10.00 Greeting of the participants and start of the sessions
10.15 Plenary sessions (lecture 20 min.)
10.20-10.40 Adam Winiarz (Holy Cross University in Kielce), The world of toys and plays of Polish children during the annexation of Poland (1795-1918)
10.40-11.00 Krzysztof Jakubiak (University of Gdansk), The role of play and toys in Polish approaches to preschool education from the turn of the 20th century
11.00-11.20 Ryszard Kantor (Pedagogical University of Cracow), Play and toys in the anthropological concept of man
 

Czytaj całość…
 
dzieje  
www.muzeumzabawek.eu
 
KALENDARIUM
GALERIA
KONTAKT
  
DLA ZWIEDZAJĄCYCH

MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY  ::  www.muzeumzabawek.eu  ::  poczta@muzeumzabawek.eu  ::  zaloguj